Interessante websites

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis
Informatieve site van de Rijksoverheid over alle mogelijkheden van zorg en ondersteuning.

www.pgb.nl
Website van Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Op deze site is informatie te vinden over wat een persoonsgebonden budget is, het verschil met zorg-in-natura, de verschillende financieringsstromen etc.

www.wmo-uitleg.nl
Algemene uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met mogelijkheid om per gemeente te kijken hoe hier aanspraak op gemaakt van worden en welke tarieven ze rekenen.

www.svb.nl
Website van de sociale verzekeringsbank, de uitvoerder van de Volksverzekeringen in Nederland. Zij beheren de persoonsgebonden budgets en via deze website kan men inloggen op zijn/ haar eigen PGB.

www.hetcak.nl
Website van het Centraal Administratiekantoor, waarop informatie te vinden is over regelingen op het gebied de WMO en de Wet Langdurige zorg (Wlz).

www.lv.nl/zorg-ondersteuning-en-jeugdhulp
Informatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg over zorg, huishoudelijke ondersteuning, vervoer en begeleiding.

www.rijswijk.nl/inwoners/leven/zorg/wmo
Informatie van de gemeente Rijswijk over zorg, huishoudelijke ondersteuning, vervoer en begeleiding.

www.denhaag.nl/home/bewoners/werk-zorg-en-welzijn.htm
Informatie van de gemeente Den Haag over werk, zorg, jeugd en welzijn.