Laat de Zorg geen zorgenkindje worden!

Begrijp jij het allemaal? Ik snap er namelijk helemaal niets meer van… De Zorg in Nederland behoort tot de beste ter wereld, maar ook de duurste. Dat Zorg goed moet zijn, dat staat voor mij buiten kijf, maar wat ik gewoon niet begrijp is hoe de kosten van Zorg nu tot stand komen. En gezien deze kosten lijkt de zorg een behoorlijk zorgenkindje te worden…

In 2015 hebben we volgens het CBS maar liefst 95 miljard Euro, gemiddeld €5.628 per inwoner, aan Zorg uitgegeven, dat is maar liefst 28 miljard Euro meer dan in 2005, het laatste jaar voordat het nieuwe zorgstelsel met bijbehorende verplichte zorgverzekering in 2006 in werking trad. Het nieuwe zorgstelsel moest er onder meer voor zorgen dat de Zorg op een kwalitatief hoog niveau bleef, en blijft, tegen lagere kosten vanwege de marktwerking die hiervan uit zou gaan. Dat de zorg goed is gebleven klopt, echter die marktwerking…

Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is dat de zorgverzekeraars in 2015 maar liefst 2,3 miljard aan winst gemaakt hebben, dit weliswaar grotendeels weer gereserveerd hebben om de premies niet te hard te laten stijgen, maar hoe kan er überhaupt zoveel winst gemaakt worden als de kosten hoger zijn dan de totale opbrengsten aan premies die betaald zijn. De opbrengst aan verzekeringspremies was bijna 38 miljard Euro, en volgens mijn eenvoudige boerenverstand kom je dan nog een slordige 57 miljard te kort om alle zorgkosten te dekken. Nu ga ik natuurlijk wel heel kort door de bocht, want weet ook wel dat er het nodige via PGB’s, de Wmo etc. gaat, maar dan nog… De totale kosten voor de Zorg in Nederland in 2015 waren ongeveer 2,5x zo hoog als dat er aan premies betaald waren. Bovendien betalen we daarnaast nog eens zo’n 10 miljard Euro uit eigen zak, gemiddeld €711,00 per persoon aan eigen risico en niet vergoede zorg en geneesmiddelen.

Ik kan nog veel dieper op alle cijfers ingaan die ik voor deze column heb opgezocht, maar daar ga ik het zorgstelsel toch niet mee veranderen en dan wordt het wellicht te saai.

Wat ik mij afvraag is hoe we de zorg betaalbaar blijven houden? De verkiezingen staan weer voor de deur en alle partijen beloven veel geld aan de Zorg te gaan besteden, variërend van 400 miljoen door D66 tot 5,7 miljard Euro door de PVV en de nodige getallen van andere partijen die daar ergens tussen in zitten. Enorme verschillen die ik ook al niet kan verklaren. Wat ik het belangrijkste vind is dat de zorg goed blijft en betaalbaar. Ik heb een groot gedeelte van mijn werkzame leven in de zorg gezeten en ben nu weer in de Zorg begonnen met FlexibelZorg ID, dat doe ik uit mijn passie, en omdat ik denk dat Zorg nog beter en persoonlijker kan. Als ik dan kijk naar onze kosten en wat gevestigde instituten berekenen, dan snap ik wel dat de Zorg erg duur is. Ik denk dat door efficiënter te werken de kosten omlaag kunnen. En niet door minder aandacht aan onze cliënten te geven, maar wel de juiste aandacht. Ik kan het niet onderbouwen met cijfers, maar mijn gevoel zegt mij dat de werkelijke verleende Zorg op zich niet eens zo duur is in Nederland, maar het hele stelsel wat eromheen is gebouwd maakt het zo kostbaar, misschien moet de politiek daar eerst eens goed naar kijken in plaats van er maar weer een paar miljard Euro in te pompen.

Ik alleen ga het Zorgstelsel in Nederland niet veranderen, maar draag wel op mijn eigen manier mijn steentje bij om goede zorg te leveren tegen acceptabele kosten. En ik hoop dat er met mij nog velen zijn die er zo over denken, zodat de Zorg op zich geen zorgenkindje hoeft te worden.

Vivien de Bruijn
Verpleegkundig adviseur
Mail mij op vivien.de.bruijn@flexibelzorgid.nl

Laat een reactie achter